PIXSLI SPECIALITETE

Naročniku asistiramo od ideje do izvedbe in nato uporabe spletne strani oz. specializirane spletne aplikacije za uresničevanje raznovrstnih komunikacijskih ciljev. Kreativnost, izkušnje, nenehno izobraževanje in poglobljeno preučevanje naročnikovih želja, so jamstvo za spletne izdelke, ki bodo zadostili najvišjim standardom spletnega komuniciranja.

Spletne komunikacijske izdelke razumemo v vsej njihovi kompleksnosti. Spletne projekte izvajamo skupinsko - oblikovalci, programerji, komunikologi in nenazadnje projektni vodje, ki skrbijo za to, da naročnikovi cilji, potrebe in želje vedno najdejo pot do končnega izdelka. Izdelujemo vse od manjših spletnih aplikacij do kompleksnih spletnih mest za najrazličnejše potrebe in naročnike. Predvsem na področju oblikovanja sodelujemo tudi z drugimi izvajalci.