PRAVNO OBVESTILO


UPORABA VSEBIN SPLETNEGA MESTA

Celotna vsebina spletnega mesta Agencije Brigada je avtorsko delo, nad kateiem ima avtorske pravice Agencija Brigada d.o.o.. Avtorsko delo je zaščiteno v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. Ur.l. RS, št. 21/1995, št. 9/2001, 30/2001, 85/2001 Skl.US: U-I-149/98-36, 43/2004, 58/2004 Odl.US: U-I-200/02-12, 94/2004-UPB1, 17/2006, 44/2006-UPB2, 139/2006, 16/2007-UPB3, 68/2008). Vsebine, objavljene na spletnem mestu, je dovoljeno pregledovati in reproducirati  izključno za lastne potrebe. Ne sme pa se jih v nasprotju z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah kakorkoli spreminjati, prepisovati, drugače reproducirati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače uporabljati in razširjati v komercialne ali nekomericalne namene brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja Agencije Brigada. V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin tega spletnega portala se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in druga obvestila ter opozorila.


UPORABA PIŠKOTKOV

Kaj so piškotki?

Večina spletnih strani shrani informacije o vaši dejavnosti na spletni strani. Te informacije so shranjene v obliki majhnih besedilnih datotek, poimenovanih piškotki. Piškotki se shranijo na vašem računalniku.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na spletni strani Agencije Brigada:

Piškotki za delovanje

Piškotki za delovanje zbirajo informacije o tem kako uporabljate našo spletno stran, na primer katero stran ste obiskali, če so kakšne napake na strani in podobno. Ti piškotki ne zbirajo informacij, ki bi vas lahko identificirale, vse zbrane informacije so anonimne in nam zgolj pomagajo izboljšati delovanje naše spletne strani, razumeti kaj zanima naše uporabnike in meriti kako učinkovito je naše oglaševanje.

Za kaj jih uporabljamo:

  • Za statistiko o tem kako se uporablja naša stran;
  • Za hranjenje informacije o sprejetju ali zavrnitvi piškotkov.

Za kaj jih NE BOMO uporabljali:

  • Za zbiranje informacij v marketinške namene;
  • Za usmerjanje oglaševanja na drugih straneh, ki jih obiščete.

Seznam piškotkov za delovanje:

Piškotek Gostitelj
__utma Google Analytics
__utmb Google Analytics
__utmc Google Analytics
__utmz Google Analytics
cc_cookie_decline Kovod Postojna
cc_cookie_accept Kovod PostojnaVARSTVO PODATKOV

Agencija Brigada zbira podatke o številu obiskov spletnega mesta ter o pogostosti in trajanju obiskov na posamezni spletni strani izključno za lastne statistične namene. Podatki o obiskih, ki jih zbira Agencija Brigada, ne vsebujejo podatkov o obiskovalcih spletnih strani.